K R E A T I V T   G E S T A L T A N D E
Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier

Är Du kliniskt verksam inom en kreativt gestaltande terapiform och vill samarbeta med likasinnade inom andra konstnärliga terapier? Eller är du en konstutövare som vill knyta kontakt med konstterapeuter för gemensamma projekt?  Läs mer under rubrikerna Vision, Aktuellt, Litteratur, Resurser och Arkiv. 

Gå även med i vår slutna Facebook-grupp "Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier" eller Linkedin-gruppen med samma namn. Där kan du göra inlägg för att informera andra om din verksamhet, eller, kanhända ta initiativ till samarbeten.

Slutligen: prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev genom att klicka på knappen Nyhetsbrev. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor. Det finns ett kontaktformulär att fylla i under fliken Kontakt.


Trevlig läsning!